Köyümüz
Konya Ilgın İlçesi Misafirli Köyü
Ilgın Misafirli Köyü

Misafirli Köyü Eski Adı İle Kürtköy; Ilgın İlçesinin 17 Km Kuzeyinde Çavuşçu Gölünün Doğusunda, Düz Bir Arazi Üzerinde Kurulmuştur. Toprak Damlı ve Kerpiçten Yapılmış Evlerde Yaşayan Halkın Geçim Kaynağı, Tarım ve Hayvancılıktır. Köyün Batısındaki Harman Yerinde Bir Höyük Bulunmaktadır. Köyün Tarihi Hakkında Kesin Bir Bilgi Yoktur

İlk Adı Kürtköyüdür. Daha Sonra Misafirli Olarak Değiştirilmiştir. Köyün İlk Kuruluş Yeri Mahmuthisar'dır. 2. Yerleşim Yeri Olan Çavuşçu'dan Sonra Şimdiki Bulunduğu Bölgeye Yerleşmiş Bir Yörük Köyüdür